ชื่อ - นามสกุล :นายนพรัตน์ แก้วเพชร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันฯ
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :
Telephone :086
Email :ืnopparut_18@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :