ชื่อ - นามสกุล :นายพลร่ม พันธ์ุนิล
ตำแหน่ง :คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :